PUYUAUP

PUYUAUP ותעלולי המקלדת שלנו אם עד לפני שני עשורים כל מי שהייתה לו נגישות למקלדת היה נחשב לגאון מחשבים או משהו דומה לזה הרי שכיום ניתן לראות כיצד כלל האוכלוסייה בעולם כולו חשופה לפריט חשוב זה שיכול
לחץ כאן לפרטים נוספים